در حال مرور : هیئت فوتبال

قابل توجه كليه دارندگان مدرك ديپلم وديپلم به بالا …. كلاسهاي تئوري مربيگري درجه 3 ازپنجشنبه هفتم بهمن ماه درمجموعه…ادامه

0

حضورنمايندگان هيئت فوتبال شهرستان گرمه دركارگاه آموزشي دانش افزايي درشهرستان بجنورد.اين كارگاه باموضوع پاورپلي وتمرينات گلزني وفرارازپرس برگزارشد. ضمنا مجيدمرتضايي…ادامه

1 2 3 4 5 9