در حال مرور : هیئت فوتبال

0

مژده ای منتظران ماه خدا می آید/ماه شبهاي مناجات ودعامي آيد ماه دلدادگي،بنده به معبودرسيد/برسرسفره شاهانه گدا ميآيد اطلاعيه ورزشي…ادامه

0

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه،سه نفرازنوجوانان شهرستان گرمه-شهر ايور درمورخه 1393/11/03جهت تست استعداديابي(فوتبال) به نامهاي  عباسعلي…ادامه

1 7 8 9