در حال مرور : ستادساماندهي جوانان

0

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان،جلسه تخصصي ستاداوقات فراغت باحضوررياست محترم آموزش وپرورش جناب آقاي شيرالله باقري ورياست محترم…ادامه