در حال مرور : هیئت موتورسواری واتومبیل رانی

0

به گزارش روابط عمومی اداره یکشنبه بیست وششم شهریور همایش بزرگ موتورسوارا ایمن وموتورسالم درگودزورخانه شهدای گرمه ساعت 18:00برگزارشد. باقری…ادامه

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،باپیگیریهای باقری ریاست اداره ورزش وجوانان بعدازمدتها جانمایی پیست موتورسواران مشخص گردید. طبق بند…ادامه

0

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین ای تو یزدان، ای تو…ادامه

قابل توجه كليه دارندگان مدرك ديپلم وديپلم به بالا …. كلاسهاي تئوري مربيگري درجه 3 ازپنجشنبه هفتم بهمن ماه درمجموعه…ادامه

0

به گزارش دبيرهيئت موتورسواري واتومبيل راني شهرستان گرمه،محسن مرگن(رئيس هيئت موتورسواري و…)شهرستان گرمه توانست با اقتدارمقام سوّمي مسابقات كشوري كه…ادامه

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه،باپیگیریهای مکرر وتلاش بی وقفه هیئت موتورسواری واتومبیل رانی شهرستان باشورای محترم…ادامه