هيئت ورزشهاي همگاني شهرستان گرمه:جلسه هم انديشي بانوان

0

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه،هيئت ورزشهاي همگاني شهرستان جلسه اي درخصوص برنامه ريزي دهه مبارك فجردرمحل اداره ورزش وجوانان باحضورجناب آقاي دكترباقري سرپرست محترم اداره ومربيان خانم درروزشنبه مورخه1393/11/04برگزارگرديد.جناب آقاي باقري ضمن خوشامدگويي به مربيان محترمه خانم ازفعاليت هاي آنان تقديروتشكرنموده واميدداشتندكه مربيان خانم استعدادهاي ورزشي شهرستان راجذب  اماكن ورزشي نموده ودرخصوص ورزشهاي همگاني بويژه مختص خانمها تبليغات گسترده اي نمايندتاباحضورمادران درعرصه ورزش نونهالان ونوجوانان ورزشي وسالمي تقديم جامعه اسلامي نمايييم.جناب آقاي باقري درخصوص نقطه نظرات بانوان محترمه وچگونگي برگزاري مسابقات متعددورزشي درخصوص بانوان خواست تانظرات وپيشنهادات خودرا ارائه نمايند.

 

پاسخ دهید