افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان مدرّس ونمونه دولتی شهیدآوینی

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان، افتتاحیّه المپیادورزشی دبیرستان مدرّس گرمه ومدرسه نمونه دولتی شهیدآوینی گرمه درمحل سالن ورزشی مدرّس باحضورشیرالله باقری رئیس آموزش وپرورش وریاست اداره ورزش و جوانان هادی باقری بهمراه عادلخوانی ونجاری ودیگرکارشناسان ودبیران ورزش(آقا وخانم) شهرستان یکشنبه دهم آبانماه ساعت 10:30برگزارشد.

باقری رئیس اداره ورزش وجوانان چنددقیقه ای را درخصوص ورزش وهدفمندکردن ورزش و تعامل با اداره آموزش وپرورش بیاناتی ابرازداشتند.

درپایان نونهالان ونوجوانان تیم طناب زنی به سرپرستی ومربیگری آقای سلطانی حرکات نمایشی بسیارزیبایی رادرحضورروئسای ادارات برگزارنمودند.

ضمنا مسابقه  طناب کشی بین دومدرسه شهیدآوینی ومدرّس برگزارشدکه درنهایت مدرسه شهیدآوینی پیروز میدان شد.

DSC07492 DSC07471 DSC07473 DSC07474 DSC07475 DSC07476 DSC07479 DSC07489 DSC07490

پاسخ دهید