سیزدهم آبان روزمبارزه بااستکبارجهانی مبارک باد.

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه،حضورکلیه نیروهای اداره ورزش وجوانان بهمراه هیات های ورزشی و ورزشکاران(اعم ازآقا وخانم) وهمچنین شرکت پرشورمردم شهیدپرور ودانش آموزان کلیه مدارس سطح شهرستان گرمه درروزمبارزه بااستکبارجهانی(سیزدهم آبانماه)بامشت های گره کرده به خیابان آمده و انزجارخودرا ازمتجاوزگران اعلام داشتند.

DSC07513 DSC07518 DSC07493 DSC07500 DSC07502 DSC07504 DSC07510

پاسخ دهید