چهارمین جلسه کمیته ساماندهی جوانان برگزارشد

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،چهارمین جلسه کمیته ساماندهی جوانان چهارشنبه بیست وهفتم آبانماه ساعت10:30باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجیددر محل اداره ورزش وجوانان بررگزارگردید.

رئیس اداره ورزش وجوانان ضمن عرض سلام وخوشامدگویی خدمت کلیه اعضاءستاد(کمیته ها)بیست وششم آبانماه روز آزادسازی سوسنگرد ازدست متجاوزگران را گرامیداشتند.

باقری بابیان اینکه:برگزاری اینگونه جلسات کمیته ها بسیارمفیدمیباشدوظیفه اداره ورزش وجوانان را پیگیری مطالبات جوانان شهرستان دانسته وازکلیه اعضاءخواستندکلیه مصوبات جلسات را پیگیری وگزارشهای عملکرد خودراشفاف وطبق مستندات به دبیرخانه اداره گزارش نموده تا درجلسات ستادساماندهی جوانان که به ریاست فرماندارمحترم برگزارمیگردنوع عملکرداعضاءبررسی و گزارش گردد.

باقری درادامه بیانات خود،به بررسی بسته اجرایی طرحهای اوقات فراغت بااستفاده ازنظرات کارشناسان پرداخت وازکلیه دستگاههای اجرایی شهرستان خواستندجوانان 15الی29سال راجهت حضوردرمسابقه کتابخوانی ((سبک زندگی درعصر رسانه)) را به دبیرخانه ستادمعرفی نمایند.

ایشان در پایان سخنان خودبابررسی شیوه نامه برگزاری نشستهای موضوعی پاتوق های فرهنگی و اهتمام نسبت به مشارکت جوانان درتصمیم گیریها وبرنامه ریزیهای ملّی کشور،ضرورت دانستند.

سرکارخانم محمدزاده کارشناس امورجوانان نیزضمن خوشامدگویی به حاضرین درجلسه به محتویات بسته اجرایی(اوقات فراغت) و چگونگی اجرایی نمودن این بسته توسط دستگاهها وکمیته  سخنانی ابرازداشتند.

درپایان کمیته های حاضردرجلسه نقطه نظرات خودرا ارائه ومصوباتی دراین زمینه مصوب گردید.

مصوبات:

1-مقررگردید:کلیه اعضاءستاد نسبت به معرفی جوانان 15الی29سال جهت شرکت درمسابقات کتابخوانی تا اول دیماه94 به دبیرخانه ستادواقع دراداره ورزش وجوانان اقدامات لازم مبذول فرمایند.

2-مقررگردید:درطرح نشستهای  پاتوق های فرهنگی باموضوع تحکیم خانواده ها ازدواج ومشاوره  ,وتقويت معنويت باهمکاری اداره تبلیغات اسلامی وفرهنگ ارشاد وشبکه بهداشت وبخصوص آموزش وپرورش برگزارگردد.

3-مقررگردید:دربرگزاری جشنواره مستند90ثانیه ای جوانان اداره ارشاد واداره تبلیغات اسلامی و آموزش وپرورش مستند هايي با همكاري جوانان در خصوص چگونگي گذاران وقت در 24 ساعت را تهيه نمايند.

4-مقررگردید:کلیه برنامه های اجراشده توسط دستگاهها بصورت مستند به دبیرخانه اداره ورزش دراسرع وقت گزارش گرد.

5- مقرر گرديد نشت دهياران با يكي از مديران كل استان  با عنوان حل مشكلات جوانان روستاها انجام پذيرد

6-مقرر گرديد نشست هاي مختلف جوانان با رسانه استاني  ،با مسئولين  شهرستاني و استاني ،توسط اعضاي ستاد برنامه ريزي گردد

7-مقرر گرديد برنامه چند دقيقه همدلي با جوانان با دعوت از معاونت ساماندهي امور جوانان استان در گرمه برگزار شود

DSC07691 DSC07690 DSC07684 DSC07692

پاسخ دهید