اطلاعیه(سمینارتغذیه وسمینارطراحی تمرین)

0

هیئت بدنسازی وپرورش اندام خراسان شمالی درنظرداردیکدوره سمینارآموزشی تغذیه وسمینارطراحی تمرین بدنسازی ویژه(( آقایان وبانوان))رادرتاریخ26و27آذرماه درشهرستان بجنوردبرگزارنماید.علاقه مندان جهت حضوردراین کارگاه ها برای ثبت نام باشماره تلفن32239756-058دفترهیئت پرورش اندام خراسان شمالی ویاباشماره تلفن همراه09155845108جناب آقای آتش افروزدبیرهیئت استان وبانوان باشماره همراه09155840586سرکارخانم سعادت نایب رئیس هیئت استان تماس حاصل نمایند.

شرایط ثبت نام:

-علاقه مندان شرکت دراین سمینارها میبایست مدارک ذیل راتاپایان وقت  اداری دوشنبه23آذرماه94به دفترهیئت پرورش اندام استان واقع درکمربندی مدرس-روبروی پارک آفرینش-جنب کلانتری13-مدرس49-اداره کل ورزش وجوانان-ساختمان شماره 2تحویل نمایند.

-کپی شناسنامه(برابربااصل)     کپی کارت ملی(برابربااصل)    عکس4*3رنگی(3قطعه).

-فیش واریزی به مبلغ800،000ریال معادل 80،000تومان برای هرسمینار واریزبه حساب شماره1933740/32بانک ملت-هیئت بدنسازی وپرورش اندام خراسان شمالی-هزینه دوسمینار1600،000ریال معادل160،000تومان.

-قبول شدگان دراین کلاس گواهینامه25امتیازی هرکارگاه راازسوی فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران دریافت نموده ومیتواننددرباشگااههای پرورش اندام استفاده نمایند.

-گواهینامه هردوسمینارصادرمیشود.

مدرسان دوره:دکترسامان سرابی(قهرمان پرورش اندام ایران وآسیا)  ودکتر دهباشی(دکترای تربیت بدنی ومدرس دانشگاه).

پاسخ دهید