کارگاه آموزشی برگزارمیگردد…

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،باقری رئیس اداره خبرداد:کارگاه آموزشی بررسی استعمال موادمخدر, وتاثير آن بر عملكرد ورزشي  یکشنبه بیست ودوّم آذرماه راس ساعت18:00درمحل سالن ورزشی تختی(بانوان)برگزارمیگردد.

باقری افزود:حضورکلیه هیئت های ورزشی شهرستان بهمراه ورزشکاران خود دراین کارگاه ضروری میباشدوامیداست با استقبال ورزشکاران ازاین کارگاه ،نوجوانان وجوانان ورزشکار ازمضررات وخطرات وآسیب های این بلای خانمانسوز آگاهی بیشتری یابند.

DSC06316

پاسخ دهید