جلسه قرعه كشي هيئت فوتبال جهت مسابقات انتخابي فوتسال جوانان- نوجوانان-اميدها

0

به گزارش دبير هيئت فوتبال شهرستان جلسه راس ساعت 19شنبه شب باحضور دبير هيئت فوتبال شهرستان،كميته برگزاري مسابقات، رئيس كميته داوران شهرستان ونمايندگان تيمهاي گرمه -ايور -درق جهت مسابقات انتخابي فوتسال شهرستان با شركت 8تيم در رده هاي سني جوانان 75/10/11 نوجوانان 78/10/11اميدها 73/10/11 در سالن اجتماعات اداره ورزش وجوانان شهرستان برگزارشد.پس از بحث وتبادل نظر قراربراين شدكه تيمها مدارك خودراتا روز سه شنبه تا ساعت 12ظهر به دبير هيئت فوتبال در اداره ورزش تحويل نمايند.درصورت عدم تحويل مدارك تا وقت تعيين شده ازجدول حذف خواهند شد.DSC07836

پاسخ دهید