جلسه شوراي ورزشي شهر ايوربرگزارشد.

0

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان جلسه شوراي ورزشي شهر ايور راس ساعت 12 با حضور باقري رئيس اداره ورزش وعادلخواني امور ورزش وصفرزاده رئيس شوراي ايور واعضاي حاضر درجلسه در اداره ورزش شهرستان گرمه برگزارشد.در ابتدا باقري رئيس اداره دستورالعمل آئين نامه شوراي ورزشي راخدمت اعضاي محترم شوراي ورزشي شهرايور بيان نمودن پس از معرفي اعضاء صفرزاده رئيس شوراي اسلامي شهر ايور برنامه پيشنهادي برگزاري مسابقات فوتسال بصورت حرفه اي در دهه مبارك فجر راخدمت رئيس اداره اعلام نمودند.

DSC07977

پاسخ دهید