4سهمیه کشوری مزدزحمات هیئت تیراندازی باکمان شهرستان گرمه

0

به گزارش ریاست محترم هیئت تیراندازی باکمان شهرستان گرمه،بادرخشش کمانداران شهرستان 4سهمیه کشوری راازآن خودنمودند.

صالحی افزود:مسابقات انتخابی که نهم بهمن  به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجردرشهرستان بجنوردباحضور21شرکت کننده ازاستان برگزارشدسهم کشوری این شهرستان ازمسابقات انتخابی استان((سرکارخانم نیازی وحوریه باقری وعباس امانی وصادق باقری))بود.

IMG_20160203_081324 IMG_20160203_081258 IMG_20160203_081304 IMG_20160203_081310 IMG_20160203_081316

پاسخ دهید