جام نوروزبدمینتون(یادواره 3000شهید استان)

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،یکدوره مسابقات بدمینتون در دورده سنی نونهالان وجوانان وبزرگسالان دبرگزارگردید.

این مسابقات باحضور20نفرورزشکارازصبح سه شنبه دهم فروردین درسالن ورزشی آزادی گرمه برگزارشد.

نتایج بدست آمده به شرح ذیل میباشند.

رده سنی نونهالان:1-علی رضامهنانی ازبجنورد(مقام اول)2-سجادحسینی ازگرمه(مقام دوم)3-امیرعلی اکبری ومبین گوکلنی ازگرمه(مقام سوم)راکسب نمودند.

رده سنی جوانان وبزرگسالان:1-محمدعفتی از بجنورد(مقام اول)2-امین پوراسکندری ازجاجرم(مقام دوم)3-علی محمودی فر واحسان عرب زاده ازگرمه(مقام سوم)راازآن خودنمودند.

۲۰۱۶۰۳۲۹_۱۳۴۳۲۲ ۲۰۱۶۰۳۲۹_۱۳۵۰۰۳ ۲۰۱۶۰۳۲۹_۱۳۴۱۲۷ ۲۰۱۶۰۳۲۹_۱۳۴۱۴۵ ۲۰۱۶۰۳۲۹_۱۳۴۱۵۸ ۲۰۱۶۰۳۲۹_۱۳۴۲۴۴ ۲۰۱۶۰۳۲۹_۱۳۴۳۱۳

پاسخ دهید