حضورسه نوجوان گرمه ای درمسابقات کشوری تبریز

0

به گزارش ریاست هیئت کشتی،سه نفرازکشتی گیران نوجوان که درماه مبارک رمضان درمسابقات استانی بسیارخوش درخشیدند،جمعه هجدهم تیرماه ساعت17:00به مسابقات کشوری که درتبریز برگزارمیگردداعزام گردیدند.

دوست محمدی افزود:این سه نوجوان ازشهرگرمه وبنامهای علی ومهدی داودی وابوالفضل جاویدان عصردیروز بابدرقه دوستان وورزشکاران به تبریزاعزام گردیدندکه انشاالله باکسب مقام شایسته وسلامتی،این عزیزان به شهرستان بازگردند.

۲۰۱۶۰۷۰۸_۱۶۵۴۱۲ ۲۰۱۶۰۷۰۸_۱۶۵۳۴۰

پاسخ دهید