اولین جلسه هیئت فوتبال شهرستان باحضورسرپرست جدیددرسال 95…

0

به گزارش دبیرهیئت فوتبال شهرستان،اولین جلسه این هیئت باحضورسرپرست جدیدوکمیته داوران وجمعی ازورزشکاران تشکیل شد.

عادلخوانی اضافه کرد:این جلسه که چهارشنبه ششم مردادماه درسالن اجتماعات شهرداری گرمه برگزارگردیددرخصوص برنامه ریزی هیئت درادامه سال95وحضور درسوپرلیگ فوتسال استان برگزارگردید.

۲۰۱۶۰۷۲۰_۲۱۳۰۳۴ ۲۰۱۶۰۷۲۰_۲۱۳۰۱۴ ۲۰۱۶۰۷۲۰_۲۱۳۰۲۳

پاسخ دهید