اولين دوره مسابقات فوتبال زمين چمن(گراميداشت هفته دولت ويادوخاطره 3000شهيدخراسان شمالي)…

0
به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان،اولين مسابقات روي چمن مجموعه ورزشي آزادي گرمه باهمّت اداره ورزش وجوانان وهيئت محترم فوتبال شهرستان استارت خورد.
اين مسابقات باشعارموادمخدر دروغي بزرگ باحضور پنج تيم(شهداي گرمه-شهداي گمنام-شادروان عادلي-بنگاه ولي عصر-منتخب درق) ازسه شنبه نهم شهريورساعت16:00آغازشد.

IMG_20160901_091925 IMG_20160901_091845 IMG_20160901_091853 IMG_20160901_091900 IMG_20160901_091905 IMG_20160901_091913 IMG_20160901_091922

پاسخ دهید