شرکت دومیدانی کاران شهرستان گرمه در جشنواره همگانی و استعداد یابی ورزش خراسان شمالی

0

 به گزارش امور ورزش شهرستان جشنواره همگانی واستعداد یابی در رشته دومیدانی استان در تاریخ پنج شنبه هفت یازده نودو پنج با شرکت شهرستان های خراسان شمالی در مجموعه ورزشی علیدخت و سالن شهدای دانش آموزی بجنورد با حضور جناب آقای روحانیون از فدراسیون دومیدانی کشور و اعزای همراه جناب آقای شاهی و احمدی وصاحبی وفرحی از همکارن آغاز گردید این مسابقات به صورت تست برگزار شد که تیم 11نفره شهرستان گرمه متشکل از 5 آقا و6خانم به سرپرستی علی عادلخوانی اکثرا تست ها را قبول شدند . ودر ضمن قرار شد رئیس دومیدانی استان با قبول شدگان تماس حاصل نماید.

۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۲۸۱۲ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۲۸۵۲ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۳۱۶ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۶۵۳ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۷۰۴ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۷۱۰ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۷۳۰ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۷۴۷ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۷۵۱ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۷۵۴ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۸۰۱ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۳۸۰۵ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۴۱۵۲ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۰۴۲۰۱ ۲۰۱۷۰۱۲۶_۱۱۲۷۱۸ 20170126_115636 20170126_115643 20170126_115823 20170126_115830 20170126_115925 20170126_115930 20170126_120005 20170126_120010 20170126_120209 20170126_120224

پاسخ دهید