گروه کوهنوردی جلالدین وزرین کمر قله قرخود را فتح نمودن

0

در روزجمعه اسفند ماه مورخه شش یازده نود وپنج تعداد 12نفر کوهنورد از گروه های جلالدین وزرین کمر به سرپرستی محمد حسن نجاری توانستن قله 2950متری قرخود ازتوابع شهرستان مانه وسملقان را در یک روز آفتابی با حجم برف خیلی زیاد صعود نمایند.

IMG_20170225_075715IMG_20170225_075652IMG_20170225_075649IMG_20170225_075637IMG_20170225_075515IMG_20170225_075805IMG_20170225_075644IMG_20170225_075630۲۰۱۶۰۱۲۹_۱۱۱۵۵۸

پاسخ دهید