حميدداورزني تنها نماينده شهرستان ونائب قهرمان معلولين كشور…

0

IMG_20170307_101426به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان ،حميدداورزني نماينده شايسته شهرستان گرمه كه جمعه سيزدهم اسفندماه درمسابقات ليگ تنيس روي ميزمعلولين كشورحضورداشت به مقام نائب قهرماني رسيد.

 

 

پاسخ دهید