مسابقات ورزشی ماه مبارک رمضان-شهرستان گرمه

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،طبق روال هرساله درماه پرفیض وبرکت رمضان ،ماه نزول قرآن مسابقات متعددورزشی برگزارگردید.

ازجمله مسابقاتی که ازهیجان وشور ونشاط بسیاری برخورداراست مسابقات فوتسال جام رمضان است،

به گزارش دبیرمحترم هیئت فوتبال جناب آقای عادلخوانی  این مسابقات درسه شهرگرمه-ایور-درق در رده های سنی آزاد برگزارشده است.

-شهرگرمه باحضور10تیم در رده سنی آزاداز شنبه سیزدهم خردادماه درسالن ورزشی آزادی برگزارشد.

-شهرایورباحضور13تیم دررده سنی آزاد ازچهاردهم خرداددرسالن ورزشی خلیج فارس برگزارگردید.

-شهردرق نیزباحضور12تیم دررده سنی آزادازنهم خردادماه درسالن ورزشی شهدا مسابقات خودرا استارت زد.

-دررشته کشتی باچوخه پنج شنبه شب هجدهم خرداد باحضور30کشتی گیردرسالن ورزشی تختی گرمه باهم به رقابت پرداختند.

۲۰۱۷۰۱۲۳_۰۹۴۱۳۰ img_20161106_101045 ۲۰۱۶۰۷۰۳_۲۲۱۴۱۳

پاسخ دهید