جلسه اوقات فراغت به میزبانی آموزش وپرورش

0

دوشنبه بیست ودوم خرداد ساعت 10:00جلسه اوقات فراغت برگزارشد

این جلسه که به میزبانی اداره محترم آموزش وپرورش وبه ریاست جناب آقای باقری برگزارشدهمه دستگاههای عضواین ستاد دراین جلسه حضورداشتند.

ازجمله دستگاههایی که هرساله متقاضیان زیادی دراین فصل دارند اداره ورزش وجوانان است.

باقری رئیس اداره آموزش وپرورش ضمن خوشامدگویی وتبریک ماه پرفیض رمضان گزارش کوتاهی ازاجرای این امرمهم درسال گذشته داده وازدستگاهای زیربط خواستندامسال نیزبانگاه ویژه ای درهمه رشته  های فرهنگی-ورزشی-هنری-قرآنی -اجتماعی باهمکاری همه اعضا انجام خواهدشد.

رئیس اداره ورزش وجوانان نیزضمن عرض سلام وادب وتقدیروتشکراززحمات هرساله دستگاههای عضوستادبخصوص آموزش وپرورش انتظارداشتندامسال نه تنها اوقات فراغت مختص دانش آموزان باشد..که حتی کلیه افرادنوجوان وجوان دراین برنامه های فرهنگی ورزشی -وهنری-قرآنی وغیره…حضورداشته و درمحل کانون ثبت نام شوند.

دکترباقری افزودند:طبق روال هرساله کلیه اماکن ورزشی مادرسطح شهرستان بصورت رایگان دراختیارستاداوقات فراغت قرارمیگیردوتنها حق الزحمه مربیان ازطریق ستادپرداخت گردد.

دیگراعضا نیزنقطه نظرات خوبی رامطرح نموده که درپایان مصوباتی ازجمله بحث افتتاحیه واختتامیه به تصویب رسید.

پاسخ دهید