آموزش تخصصی والیبال زیرنظراستادعباسی…

0

برگزاری کلاسهای تخصصی والیبال زیرنظراستاد محمدعباسی مربی وداور درجه یک کشوری….ثبت نام برای عموم آزادمیباشد…

شماره تماس:09158123706

6F9A9194-1000x667

پاسخ دهید