کلاسهای آموزشی تیروکمان برگزارمیگردد…

0

به گزارش دبیرمحترم هیئت تیروکمان شهرستان گرمه کلاسهای آموزشی تیروکمان درمجموعه ورزشی آزادی شهرگرمه وسالن شهدای درق برگزارمیگردد.

علیرضاباقری افزود:این کلاسها باهمکاری اداره ورزش وجوانان برای کلیه رده های سنی اعم ازآقا وخانم مهیاشده است.

IMG_20170705_105120 (0)

پاسخ دهید