گرامیداشت روز پهلوانی وزور خانه ای با قهرمانان جهان و کشوری گود باستانی شهدای گرمه 1396

0
به مناسبت روز پهلوانی وزور خانه ای در مورخه 1396/04/26 در گود باستانی شهر گرمه با حضور فرماندار ورئیس اداره ورزش وجوانان جناب آقای باقری و تعداد زیادی از ورزشکاران برنامه هایی متنوعی از قبیل میل و کباده سنگ و چرخ  با حضور قهرمانان جهان و کشوری آغاز گردیدکه در پایان پس از پذیرایی شربت وشیرنی سخنرانی جناب آقای باقری در باره اهمیت ورزش زورخانه ای برنامه ها باصلوات بر محمد وال محمد به اتمام رسید.

۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۳۳۰۲۸

۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۲۲۷۰۵ ۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۲۲۸۴۴ ۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۲۲۷۱۴ ۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۲۲۹۰۲ ۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۲۲۹۵۴ ۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۲۴۹۵۴ ۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۲۵۵۱۰ ۲۰۱۷۰۷۱۶_۲۳۳۳۲۷ - Copy (2) ۲۰۱۷۰۷۱۷_۰۷۰۷۳۴

پاسخ دهید