دومین کارگاه آموزشی (مهارت های زندگی)…

0

به گزارش مسئول امورجوانان اداره ورزش وجوانان،سه شنبه هفتم شهریورماه یک کارگاه آموزشی مهارت های زندگی مختص زوجین جوان درسالن شهدای درق برگزارشد.

خانم محمدزاده افزود:این کارگاه باهدف تعلیمات مهارت های زندگی بااستادی خانم شکاریان درمهدیه شهردرق باحضور40زوج برگزارشد.

 

پاسخ دهید