برترین تنیس بازمسابقات استانی..

0

به گزارش دبیرهیئت تنیس روی میز شهرستان گرمه،میثم نصرتی محمدجوادحمزوی که درمسابقات استانی گرامیداشت عیدقربان شرکت نموده بودعنوان بهترین و بااخلاقترین بازیکن رابنام خودثبت کردند.

محمدی اضافه کرد:میثم نصرتی بعنوان بهترین بازیکن ومحمدجوادحمزوی بعنوان بااخلاق ترین بازیکن ازسوی هیئت استان انتخاب شدند.

پاسخ دهید