دیدارکارکنان اداره ورزش وجوانان با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان….

0

چهارشنبه هجدهم مهرماه به مناسبت گرامیداشت ((هفته ناجا))نیروهای اداره بهمراه جمعی ازورزشکاران هیئت موتورسواری واتومبیل رانی شهرستان به دیدار فرماندهی انتظامی شهرستان جناب سرهنگ حدادیان وپرسنل زحمت کش این نهادرفتند.

دراین نشست صمیمی نجاری نماینده اداره ورزش وجوانان و روابط عمومی اداره مشکلات هیئت موتورسواری واللخصوص پلاک نمودن موتورهای پیست باجناب سرهنگ حدادیان را مطرح نموده وا ازایشان خواستندضمن رعایت کلیه قوانین راهنمایی ورانندگی,نیروی محترم انتظامی همکاری های همه جانبه خودرا دراین ضمینه باهیئت داشته باشند.

ورزشکاران نیزدرخواستهایی ومشکلاتی داشتندکه درجلسه مطرح وجناب سرهنگ قول همکاری را دادند.

پاسخ دهید