دیدارهیئت جودو استان بامدیرکل جدیدورزش وجوانان خراسان شمالی

0

چهارشنبه هجدهم مهرماه رئیس هیئت جودوی شهرستان بهمراه دبیرخودضمن تبریک انتصاب شایسته بهادری به سمت مدیرکلی ورزش وجوانان خراسان شمالی با ایشان دیدارنمودند.

علی نصرتی(رئیس هیئت جودو)ومحمدنقی اجلالی (دبیرهیئت)با جمعی ازروئسا وورزشکاران هیئت جودوی استان بامدیرکل دیدارومشکلات هیئت رامطرح نمودند.

پاسخ دهید