تجلیل خانواده ها ازباستانی کاران نوجوان…

0

به گزارش رئیس هیئت ورزشهای باستانی وزورخانه ای شهرستان گرمه به مناسبت بزرگداشت هفته تربیت بدنی وورزش ازنوجوانان وجوانان باستانی درگودشهدای شهرگرمه تجلیل شد.

عبدالله نصرتی افزود:شنبه شب ششم آبانماه حضورخانواده ها باعث دلگرمی وشور ونشاط نوجوانان شدواین ورزش سنتی وپهلوانی بامهربانی خانواده ها همراه بود.

 

پاسخ دهید