تیم جانبازان شهرستان گرمه بااقتدارازسدتیم شیروان گذشت…

0

به گزارش جناب آقای عادلخوانی پیشکسوت واسطوره فوتبال شهرستان گرمه تیم جانبازان شهرستان گرمه جمعه دوازدهم آبانماه باحضوردرمسابقات انتخابی استان بانتیجه 6بر0ازسدتیم قدرشیروان گذشت.

این مسابقات بصورت رفت وبرگشت برگزارخواهدشدکه تیمهای بجنورد گرمه-شیروان-اسفراین حضوردارند.

 

پاسخ دهید