داوری ووشو بانوان ((قهرمانی کشور))البرز….

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه,سرکارخانم کبری نیک اندیش داوردرجه یک وبین المللی این شهرستان باحضورخوددرمسابقات قهرمانی کشور درالبرزباری دیگربرافتخارات خود وشهرستان دارالشهدا(گرمه)افزود.

این مسابقات از96/08/06لغایت 96/08/08دراستان البرزبرگزارشد.

پاسخ دهید