داوران جوان شهرستان گرمه درلیگ برتر…

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه ،دو داورجوان وشایسته شهرمان مسابقات لیگ برترنوجوانان کشور راصوت زدند.

محمدحسین اسفندیاری وعلی قزلی قضاوت دوتیم پدیده مشهد وگرگان رابرعهده داشتندکه برای این دو داور ودیگرداوران ومربیان آرزوی موفقیت داریم.

پاسخ دهید