روزبدون سيگار بادوچرخه سواران شهرستان گرمه:

0

به گزارش دبيرمحترم هيئت دوچرخه سواري شهرستان گرمه جناب آقاي عبدالله نصرتي،مسابقات دوچرخه سواري عمومي به مناسبت(( يك روزبدون سيگار))باهمكاري شبكه محترم بهداشت ودرمان شهرستان گرمه دهم خرداد راس ساعت هجده ازمحل ميدان فرمانداري بسمت سالن ورزشي خليج فارس ايوربرگزارشد.

دكترباقري رياست محترم اداره ورزش وجوانان دراين مراسم باشكوه ضمن تبريك اعيادشعبانيه وگراميداشت روزجوان،ورزش راركن اصلي فرهنگ جامعه دانسته وبا گسترش ورزشهاي همگاني دربين خانوادهها سلامت جامعه راتضمين نمودند.

درپايان مراسم طي قرعه كشي هداياي نفيسي كه ازسوي شبكه محترم بهداشت واداره ورزش وجوانان تهيه شده بودبه 15نفراهداءشد.

20150531_183334 20150531_174234 20150531_174339 20150531_174742 20150531_174755 20150531_175257 20150531_175452 20150531_175709 20150531_175954 20150531_180031 20150531_180150 20150531_180545 20150531_180712 20150531_182004 20150531_182129 20150531_182526 20150531_182759 20150531_183211

پاسخ دهید