مسابقات تنیس روی میزنوجوانان دختر..

0

به گزارش رئیس هیئت تنیس روی میزشهرستان یکدوره مسابقات تنیس روی میزنوجوانان دخترازدوشنبه بیستم آذرماه برگزارشد.

محمدجلالی اضافه کرد:این مسابقات درسالن تختی گرمه باحضور20ورزشکارنوجوان برگزارگردید.

جلالی رئیس هیئت تنیس روی میزشهرستان ازهمکاری اداره آموزش وپرورش تقدیروتشکرنمود.

پاسخ دهید