حضورجامعه ورزشی شهرستان درحماسه میثاق باولایت….

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،چهارشنبه سیزدهم دیماه نودوشش باری دیگرملت شریف و ولایتمدارایران بخصوص شهرستان گرمه حماسه افریدند.

ملت شریف وشهیدپرورشهرستان گرمه(دارالشهدا)عزم وایثاروجانثاری خودرابه میهن جمهوری اسلامی وپرچم مقدس و رهبرفرزانه وحمایت ازدولت تدبیروامید رابامشت های گره کرده دراین روز وهوای بسیارسردرا اعلام داشتند.

جامعه ورزشی شهرستان بخصوص پیشکسوتان ورزشی،نوجوانان،جوانان وکلیه هیئت های ورزشی شهرستان دراین راهپیمایی عظیم که برعلیه فتنه گرانی که دشمن این نظام ومردم می باشندبرگزارشدشرکت گسترده ای داشتند.

دکترباقری رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان نیز بهمراه کلیه پرسنل اداره درجمع ورزشکاران با شعارهای ((رهبراگرفرمان دهد غسل شهادت می کنیم)) درکنارورزشکاران وملت شریف ازارزشهای نظام مقدس ودستاوردهای دولت تدبیروامیددفاع نمودند.

 

پاسخ دهید