کسب قهرمانی تیم نوجوانان کشتی پهلوانی ومقام سومی جوانان شهرستان گرمه

0

به گزارش دبیرهیئت کشتی شهرستان گرمه ،تیم اعزامی به مسابقات پهلوانی اسفراین باکسب چندین مقام تیمی وانفرادی بادستی پربه خانه بازگشتند.

عباس داودی اضافه کرد:این مسابقات که جمعه پانزدهم دیماه دراسفراین برگزارشد،تیم نوجوانان به مقام قهرمانی وتیم جوانان مقام سومی مسابقات استانی به میزبانی شهرستان اسفراین را ازآن خود نمودند.

ایشان افزود:نفرات برترانفرادی دراوزان مختلف به شرح ذیل میباشد:

نوجوانان: علی داودی وزن 70کیلو(مقام اول)/جوادرهبروزن 100کیلو(مقام اول)علیرضامیرزایی وزن 80کیلو (مقام دوم)/مهدی داودی وزن60کیلو(مقام سوم) / جوانان:رسول طاهری وزن 90کیلو(مقام اول)-ابوالفضل نجاری وزن100کیلو(مقام اول)-علی صالحی وزن 80کیلو(مقام سوم) / بزرگسالان:غلام نجاری(مقام دوم)راکسب نمودند.

 

پاسخ دهید