پنجمین ستادساماندهی امورجوانان شهرستان گرمه

5

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،پنجمین جلسه ستادساماندهی جوانان باموضوع بررسی آسیب ها ومشکلات جوانان روستاههادرسالن اجتماعات فرمانداری پنج شنبه بیست وهشتم دیماه راس ساعت9:00برگزارشد.

دراین جلسه سرپرست فرمانداری ضمن خوشامدگویی به مدعوین ودهیاران روستاههاشهادت جوانان غیورکشتی نفتکش سانچی راخدمت همه مردم شریف ایران تسلیت عرض نمود.

مکرمی ازدهیاران روستاهها خواست بیشتربه فکرجوانان باشنداینان سرمایه های این مملکت هستندوجوان طراوت ونشاط وانرزی زیادی داردکه تامین نیازهاوخواسته هایش باید درراستای نظام مقدس جمهوری اسلامی برآورده گردد.

مکرمی بربرگزاری جلسه کمیته های تخصصی توسط دبیرخانه ستادتاکیدفراوان داشت.

فیروزه معاون امورجوانان اداره کل ورزش خراسان شمالی جوانان راداشته های انقلاب دانست وازاحداث خانه جوانان درشهرستان گرمه خبردادوافزود:برگزاری کارگاههای آموزشی ومشاوره رایگان وکارتیمی وگروهی ازعمده ترین اهداف آن است.

ایشان همچنین ازفعالیت شرکت تعاونی خانه وزندگی درراستای اقتصادمقاومتی وخیریه کالای ایرانی جهت تامین زوجین جوان درمرکزاستان خبرداد.

رئیس اداره ورزش وجوانان ضمن خیرمقدم خدمت کلیه دهیاران واعضا حاضردرجلسه فرارسیدن دهه مبارک فجرراخدمت همه اعضاتبریک وتهنیت عرض نمودند.

باقری اشاره ای به مصوبات جلسه قبل نمودو برنامه ریزی هایی که درخصوص ورزش  واوقات وفراغت وبخصوص بحث اشتغال وازدواج جوانان درستادساماندهی استان وشهرستان مصوب شده را خدمت حاضرین تشریح نمودند.

ایشان اضافه کردند:جوانان روستا بایددروهله اول اشتغال وبعدازدواجشان مورداهمیت دستگاههاقراربگیردتاشاهدفرارجوانان ازروستاههابسمت شهرنشینی نباشیم.

باقری درطی سخنان خودافزود:هدف اداره ورزش وجوانان عمل به خواسته ای بجا وبحق جوانان است و شوراههاودهیاران محترم نیزبایدمشکلات جوانان رابه گوش مسئولین برسانندودرکمیته های تخصصی که برگزارمیگرددمطرح شده تابتوانیم ازاین سرمایه عظیم که همین جوانان هستنددرپیشبرداهداف نظام مقدس کاری مفیدانجام دهیم.

باقری ازتخصیص اعتبارات خوبی که درستادساماندهی استان به تصویب رسیده ازجمله تاسیس واحداث خانه جوانان درشهرستان وهمچنین وامهاومساعدت هایی درخصوص ازدواج جوانان به مبلغ هرنفراززوجین دویست میلیون ریال جهت ازدواج آسان خبرداد.

محمدعلی گرمه ای بخشدارمرکزی نیزضمن خیرومقدم وخوشامدگویی خدمت دهیاران به گوشه ها واهم مشکلات جوانان درروستاهها پرداخت وخواستاررسیدگی بیشتربه مشکلات اشتغال وازدواج جوانان که ازمهمترین دغدغه های خانوادهها ومردم روستاهاست پرداخت.

درپایان دهیارن نیز مشکلات اصلی جوانان که همان اشتغال وازدواج وبحث اوقات فراغت است راخدمت سرپرست محترم فرمانداری ومسئولین بیان وامیدرسیدگی به این مکشکلات راداشتندکه مصوباتی نیزدراین زمینه به تصویب کلیه اعضاحاضردرجلسه رسید.

گفتگو ها5 دیدگاه

پاسخ دهید