دیدارمسئولین جهت عرض تبریک چهلمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی باامام جمعه محترم شهرستان..

0

دوازدهم بهمن همزمان با بصدا درآمدن نوای دلنشین چهلمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی درمرکزشهرگرمه مسئولین محترم جهت عرض تبریک خدمت امام جمعه محترم رسیده واین روزباشکوه ودهه مبارک راخدمت امام زمان ونائب برحقش امام خامنه ای وجامعه روحانیت تبریک وتهنیت عرض نمودند.

دراین دیدارجناب دکترباقری ریاست محترم اداره ورزش وجوانان نیزحضورداشتند.

پاسخ دهید