حضورپرشور ورزشكاران درحماسه روزقدس

0

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان،جمعه نوزدهم تيرماه،مصادف بابيست وسوم رمضان،باحضورپرشورهيئت هاي ورزشي وورزشكاران(آقا وخانم)،نونهال ونوجوان،جوانان وپيشكسوتان درحماسه روزقدس،ازمردم محروم ومستضعف غزّه وفلسطين حمايت همه جانبه خودرااعلام داشته وبامشت هاي گره كرده انزجارخودازمستكبران را به رخ همه جهانيان كشيدند.دراين راهپيمايي باشكوه كه كليه مسئولين محترم ادارات بهمراه نيروهاي خودحضورداشتند،حضورفرماندارمحترم وامام جمعه محترم و شورااي محترم ،روحانيت معزّز شهرستان ورياست محترم اداره ورزش وجوانان،جناب آقاي دكترباقري بهمراه نيروهاي اداره وكليه هيئت هاي ورزشي جلوه خاصي به اين راهپيمايي داده بود.

DSC06488 DSC06489 DSC06491 DSC06494 DSC06495 DSC06496 DSC06497 DSC06498 DSC06499 DSC06500 DSC06508 DSC06514 DSC06481 DSC06483 DSC06486

پاسخ دهید