مسابقات روستایی عشایری در دشت برگزارشد.

4

به گزارش روابط عمومی اداره دوم ابانماه نودوهشت یک سری مسابقات والیبال بانوان در روستای گردشگری دشت بین روستاههای چشمه خان-رباط-دشت برگزارشد که درنهایت تیم دشت مقام اول راکسب نمودند.

پاسخ دهید