جلسه هماهنگی برنامه پویش ملی سلامت ونشاط بانوان ….

33

به گزارش روابط عمومی اداره دوازدهم آبانماه نودوهشت برنامه ورزشی پویش ملی وطرح سلامت بانوان درشهرگرمه باحضور خوب بانوان برگزارشد.

پاسخ دهید