طرح ملی پویش سلامت بانوان شهرستان..

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستا ن گرمه,چهاردهم آبان نودوهشت به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت و روزفرهنگ عمومی طرح پویش ملی ارتقاءنشاط وسلامت زنان باورزش(ورزش-شادابی-آرآمش)برگزارشد.درپایان برنامه به قیدقرعه به نفرات شرکت کننده کارت هدیه اهداشد.

پاسخ دهید