آئین پهلوانی درگرمه برگزارشد….

10

به گزارش روابط عمومی اداره ,بیست وسوم آبانماه,گرامیداشت میلاد رسول اکرم(ص) وامام جعفرصادق(ع) مراسم و آئین پهلوانی باحضورفرماندارمحترم جناب گلحسنی و ریاست محترم هیئت باستانی استان واساتیدبزرگ استانی وسبزواری درگودشهدای شهرگرمه برگزارشد.

پاسخ دهید