هیئت ورزشهای همگانی شهرستان هفته دیابت را گرامی داشت…

0

بیست وسوم آبانماه مصادف با هفته دیابت ,هیئت ورزشهای همگانی جشنواره مسابقات ورزشی را برگزارکرد.

این جشنواره درسالن تختی گرمه وبه مناسبت هفته دیابت ومبارزه با این بیماری خاموش برگزارشد.

پاسخ دهید