جشنواره ورزشهای تطبیقی ومحله محوردرگرمه برگزارشد.

0

به گزارش روابط عمومی اداره بیست وپنجم آذرماه نودوهشت جشنواره ورزشهای تطبیقی ومحله محور ویژه (بانوان وآقایان)درسالن تختی گرمه برگزارشد.

پاسخ دهید