هیئت فوتبال استان درشهرستان گرمه تشکیل جلسه داد…

22

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه,پنجشنبه نوزدهم دیماه نودوهشت هیئت فوتبال استان با هیئت شهرستان تشکیل جلسه داد.

دراین جلسه که جناب آقای جعفرزاده رئیس هیئت فوتبال استان وهیئت همراه ازصبح پنج شنبه درشهرستان های گرمه وجاجرم حضورداشتند,جناب آقای جهان برقی-جناب آقای محمدشاهدی-جناب آقای محسن خالصی ومحمدجعفری جهت استعدادیابی وانتخاب اردوی تیم ملی فوتسال زیر20ساله های شهرستان گرمه تلاش بی وقفه ای داشته وبارضایت ازفعالیت های هیئت فوتبال شهرستان ،درساعت 11:30درمحل اداره ورزش وجوانان باحضورباقری ریاست اداره ورزش وجوانان ورئیس هیئت فوتبال شهرستان جناب حسین صادقی وتعدادی از پیشکسوتان جلسه ای بمنظورپیشبرداهداف ورفع نواقص،بخصوص کاشت چمن مصنوعی درگرمه تشکیل دادند.

باتشکرازحضورپیشکسوتان ورزش فوتبال وفوتسال

پاسخ دهید