بازديد مديركل ورزش و جوانان استان از پروژهاي نيمه تمام شهرستان گرمه

0
 مدیر کل ورزش و جوانان استان  به همراه معاونت محترم توسعه امور ورزش، سرپرست فني و مهندسي استان   از پروژه هاي اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمه  بازديد به عمل آوردند .

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش گرمه  دكتر امين رشيد لمير و بهادري  معاونت توسعه ورزش استان وصادقي سرپرست فني و مهندسي استان  در بازديدي كه از پروژه هاي شهرستان گرمه داشتند از نزديك با ميزان پيشرفت فيزيكي و مراحل اجرايي پروژه ها آشنا شده و همچنين به بررسي كمبودها و مسائل و مشكلات پيش رو پرداختند.همچنين طي جلسه ايي كه با رئيس اداره ورزش و جوانان گرمه جناب آقاي باقري ، پرسنل اداره ورزش و جوانان وبرخي  هياتهاي شهرستان  داشتند بعداز گزارش رئيس اداره درمورد وضع موجود اداره و مشكلات ورزش و جوانان شهرستان  بررسي مشكلات هيات هاي ورزشي و حوزه ورزش و جوانان شهرستان گرمه پرداخته و تصميم هاي خوبي ازجمله تكميل پروژه زمين چمن  گرمه تا شهريور 94 اتخاذ گرديد  .ايشان در پايان جلسه در مراسم ضيافت افطاري پرسنل اداره و خانواده هاي آنان شركت نموده و با اهداي لوح سپاس به همكاران اداره ورزش از زحمات اين عزيزان تقدير نمودند .

DSC06583

DSC06586

DSC06581

DSC06587

20150713_204845

20150713_212200

20150713_204920

DSC06587

DSC06569DSC06567DSC06576

DSC06586

20150713_212104

پاسخ دهید