43

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان،به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش،مراسم آئین پهلوانی درگودشهدای گرمه برگزارشد.ادامه

به ماسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش نونهالان پنجه درپنجه هم باهم رقابت کردند.ادامه